ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อยุธยา

by thiaopaithua
0 comment
ประวัติศาสตร์อยุธยา

ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อยุธยา

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมือง นิยมเรียกจังหวัด อยุธยาว่า เมืองกรุงเก่า ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร และเป็นจังหวัดที่ได้เกิดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายอีกด้วย

5 สถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยาที่ได้เกิดประวัติศาสตร์ขึ้นมากมาย

1.วัดแม่นางปลื้ม

เป็นวัดในเขตอยุธยา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ สมเด็จพระนเรศวรทรงพายเรือมาพระองค์เดียว ท่ามกลางสายฝน ท่านหนาวจึงทรงอยากดื่มน้ำจันทน์ แม่ปลื้มจึงให้ท่านได้ดื่ม ต่อมาท่านเลยมารับแม่ปลื้มเข้ามาอยู่ในวัง และแม่ปลื้มเป็นคนจงรักภักดี เมื่อแม่ปลื้มได้เสียชีวิต ท่านจึงสร้างวัดให้แม่ปลื้ม นามว่า “วัดแม่นางปลื้ม” 

2.พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)

เป็นทุ่งที่สำคัญแห่งหนึ่งในอยุธยา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ ที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสมรภูมิรบระหว่างไทยกับพม่าหลายครั้ง และเป็นบริเวณที่สมเด็จพระศรีสุริโยทัยสิ้นพระชนม์บนคอช้างอีกด้วยเพราะทรงช่วยขับช้างเข้าขวางสมเด็จพระมาหาจักรพรรดิที่กำลังเพลี่ยงพล้ำต่อพระเจ้าแปรของพม่า

3.เจดีย์ภูเขาทอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ ในอดีตเคยใช้เป็นสมรภูมิรบหลายครั้ง สันนิษฐานกันว่าพระเจ้าบุเรงนอง แห่งกรุงหงสาวดีเป็นผู้สร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์หลังจากยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ

4.วัดราชบูรณะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา เป็นวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่ สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ในปี 1967 และโด่งในเรื่องการูกกลุ่มคนร้ายลักลอบขุดกรุภายในพระปรางค์ และเอาทรัพย์สมบัติจำนวนมากหลบหนีไป ต่อมากรมศิลปากรเข้ามาทำการบูรณะจึงได้พบทรัพย์สมบัติที่หลงเหลืออยู่และพบเครื่องทองจำนวนมากมายในวัดราชบูรณะแห่งนี้อีกด้วย

5.วิหารพระมงคลบพิตร

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ ได้ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ยอดมณฑปต้องอสนีบาตร ไฟไหม้เครื่องมณฑปหักพังลงมาต้องเศียรพระพุทธรูปหัก เมื่อเสียกรุงศรีครั้งที่ 2 วิหารและพระพุทธรูปถูกไฟไหม้ เกิดการชำรุ เครื่องบนวิการหักลงมาต้องพระเมาฬีและพระกรข้างขวาหัก จนกระทั่งสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงได้เริ่มทำการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่

            จากที่ได้ยกตัวอย่าง 5 สถานที่แล้วนั่นเป็นเพียงการยกตัวอย่างที่ได้เกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มากมายที่เกิดในจังหวัดอยุธยา  ทุกคนคงไม่แปลกใจแล้วใช่ไหมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ติดตามที่เที่ยวมากมายได้ใน เที่ยวไปทั่ว

You may also like

Leave a Comment