ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสและการปฏิวัติ

by thiaopaithua
0 comment
ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสค่อนข้างวุ่นวาย โดยประชากรส่วนใหญ่มาจากผู้อพยพ ฝรั่งเศสยังเป็นที่รู้จักจากภัยพิบัติทางอากาศ Le Vigan, Toulouse และ Paris ในปี 2552 ประเทศกลายเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายนาเซียเซียให้ถูกกฎหมาย ซึ่งตามมาด้วยการลงประชามติในปี 2554 ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า 70% สนับสนุนนาเซียเซีย

การปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส

ชาวฝรั่งเศสมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรม อาหาร และไวน์ แต่จากรายงาน Eurobarometer ปี 2017 พวกเขายังอยู่ในอันดับที่สองจากล่างสุดในแง่ของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานในหมู่พลเมืองยุโรป

เนื่องจากพวกเขาเป็นสังคมที่เปิดกว้างและเป็นประชาธิปไตย เราจึงไม่สามารถคาดหวังให้ชาวฝรั่งเศสมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตและงานกับประเทศอื่นๆ

ด้วยรากฐานมาจากความขัดแย้งทางศาสนา การเมือง และสังคม จึงมักเรียกกันว่าการปฏิวัติฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสด้านการปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นเป็นชุดของเหตุการณ์ปฏิวัติที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1789 ถึง 1799 เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล รัฐธรรมนูญ และกฎหมายใหม่จำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

บุคคลสำคัญในการปฏิวัติครั้งสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสนี้ ได้แก่ นโปเลียน โบนาปาร์ต ซึ่งได้รับเลือกเป็นกงสุลที่ 1 เป็นระยะเวลา 6 ปีในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342 พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ผู้ซึ่งถูกพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พระบิดาของพระองค์เนรเทศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2336; (ผู้กลับมาสู่อำนาจอีกสี่ปีต่อมา) Marie Antoinette ที่เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1755 ในออสเตรีย; พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ที่พระองค์เสด็จขึ้นแทนที่เป็นกษัตริย์ 4 ตุลาคม

การเปลี่ยนโครงสร้างสังคมขนานใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมฝรั่งเศสนี้ได้ปลดปล่อยให้เกิดกระบวนการอันยิ่งใหญ่ กล่าวคือมันก่อให้เกิดกระบวนการปฏิวัติอันก้าวหน้า และพร้อมกันนั้นก็ก่อให้เกิดกระบวนการปฏิกิริยาย้อนกลับขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากเมื่อกระบวนการปฏิวัติขยับก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนั้น กลุ่มพลังของชนชั้นผู้ครอบครองทรัพย์สินก็ไม่ต้องการให้ความเป็นอภิสิทธิ์ของชนชั้นตนเองถูกคุกคามจากการปฏิวัติ

การปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองต่อเนื่องหลายครั้งในฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี 1789 ถึง 1799 เป็นช่วงแรกของการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งล้มล้างระบอบราชาธิปไตย สถาปนาสาธารณรัฐและปฏิรูปหลายครั้งทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสด้านการปฏิวัตินั้นล้มเหลวในเกือบทุกอย่าง ยกเว้นด้านเดียว ส่งผลให้เกิดการล้มล้างระบบศักดินา การปฏิวัติดังกล่าวทำให้ฝรั่งเศสเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพ ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในยุโรปในขณะนั้น การปฏิวัติฝรั่งเศสทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ซึ่งนำไปสู่ขบวนการปลดปล่อยชาติทั่วยุโรปและในที่สุดก็เขย่าโลกการเมืองเช่นกัน ติดตามบทความ เที่ยวไปทั่ว

You may also like

Leave a Comment