ผลกระทบจากการปิดการท่องเที่ยว

by thiaopaithua
0 comment
ผลกระทบจากการปิดการท่องเที่ยว

      ผลกระทบจากการปิดการท่องเที่ยว

       การท่องเที่ยวสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และเงินเข้าประเทศได้อย่างมาก การกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวมีผลต่อเศรษฐกิจและเงินหมุนเวียนในประเทศได้อย่างชัดเจน และยังส่งผลไปอีกหลายด้าน  ไม่ว่าจะร้านอาหาร ร้านค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงคมมาคม และในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย และเมื่อมีการปิดการท่องจะส่งผลกระทบอะไรบ้างมาดูกันหรือดูเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวไปทั่ว

ปัจจัยหลักที่ทำให้มีการปิดการท่องเที่ยว

ตอนนี้คงหนีไม่ผลในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักทั่วทุกมุมโลก รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย เมื่อมีการติดเชื้อมากขึ้นจึงทำให้มีการปิดการท่องเที่ยวในหลายสถานที่ รวมถึงคนนอกห้ามเข้า คนในห้ามออก มีระยะเฝ้าระวังต่าง ๆ ทำให้คนเริ่มอยู่แต่บ้าน เว้นการออกไปเที่ยว ทำให้ในที่สุดก็โดนปิดการท่องเที่ยวและมีมาตรการหลากหลายอย่างเข้ามา ทุกคนอาจจะคิดว่าแค่ปิดการท่องเที่ยว แล้วอยู่กันแต่บ้านคงไม่มีผลกระทบอะไรในมุมกว้าง แต่เมื่อมีการปิดการท่องเที่ยวลง 

ผลกระทบจากการปิดการท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัด

ร้านค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เริ่มปิดตัวลงเพราะไม่มียอดขาย ไม่มีรายรับเข้ามาเพียงพอกับรายจ่าย ธุรกิจการโรงแรมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องยกเลิกการเดินทางและจองห้องพัก หน่วยงานต่าง ๆ ต้องยกเลิกการจัดประชุมสัมมนาทำให้โรงแรมเสียรายได้จึงทำให้เกิดการจ้างพนักงานออกบ้าง หรือบางที่ก็ต้องปิดตัวลงในที่สุด ธุรกิจการบินก็มีจำนวนผู้โดยสารลดน้อยลงเป็นจำนวนมากทำให้รายได้กับรายจ่ายติดลบ ธุรกิจการคมนาคมขนส่งไม่ว่าจะรถสารประจำทาง รถไฟฟ้า แท็กซี่ต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลงเป็นจำนวนมากทำให้ให้ไม่มีผู้โดยสารใช้บริการอย่างที่เป็นมา พอเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้เกิดผลกระทบต่อรายได้หมุนเวียนเข้าประเทศไม่มีเข้ามา ทำให้เศรษฐกิจผันผวนเป็นอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทำให้เศรษฐกิจฝืดเคียงและมีหนี้สินในประเทศมากยิ่งขึ้นเนื่องจากไม่มีรายได้เข้าประเทศทำให้ไม่มีพอจ่ายกับค่าใช้จ่ายในประเทศ ผลกระทบที่ปิดการท่องเที่ยวนี้ไม่ใช่ส่งผลแค่ในแค่เศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึงเศรษฐกิจของโลกอีกด้วย

         นี่เป็นเพียงแค่ปัจจัยข้อเดียวที่ได้ยกตัวอย่างมาประกอบเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ทำให้มีการปิดการท่องเที่ยว ทุกคนคงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดแล้วใช่ไหมว่าการปิดการท่องเที่ยวส่งผลกระทบไปถึงวงกว้างขนาดไหนไม่ใช่ส่งผลแค่ในประเทศไทยของเราเท่านั้น แต่รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ และส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกอีกด้วย

You may also like

Leave a Comment