สตูลจังหวัดที่ได้รับการยอมรับจาก Unesco

by thiaopaithua
0 comment
สตูล

  สตูลจังหวัดที่ได้รับการยอมรับจาก Unesco

สตูลเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทยทางฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นที่ทั้งหมด 2,478,997 ตารางกิโลเมตร เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 12 ของภาคใต้  และได้รับการยอมรับให้เป็นอุทยานธรณีของโลก Unesco 

          Unesco ย่อมาจาก United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization หรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ เป็นองค์กรที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ โดยอาศัยการศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การสื่อสาร โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกโลกอีกด้วยและยังคงเป็นองค์กรที่คัดเลือกมรดกของโลก หรือที่สุดของโลก และยังควบคุมสื่อสารมวลชนและสารสนเทศอีกด้วย

สตูลได้รับการยกย่องในเรื่องอะไร วันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน 

สตูลได้รับการยกย่องให้เป็นอุทยานธรณีของโลก แล้วอุทยานธรณีของโลกคืออะไร อุทยานธรณีของโลก คือ พื้นที่ที่รวมแหล่งและสภาพภูมิประเทศที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติ โดยพื้นที่ต้องได้รับการจัดการแบบองค์กรรวม ให้การศึกษาและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติวิทยา วัฒนธรรม วิถีชีวิตตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น รวมไปถึงประชาชนชาวบ้านด้วย เพราะอะไรสตูลถึงได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นแหล่งฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นแหล่งที่ถูกค้นพบซากดึกดำบรรพ์แห่งมหายุคพาลีโอโซอิกครบทั้ง 6 ยุค ซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นเพียงไม่กี่แห่งบนโลกที่ถูกค้นพบ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็ภาคภูมิใจ ปัจจุบันถ้ำเลสเตโกดอนได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูล เป็นถ้ำที่มีความยาว 4 กิโลเมตร เป็นถ้ำธารลดในเทือกเขาหินปูน มีน้ำทะเลไหลเข้าไปในถ้ำ จนถูกยกให้เป็นถ้ำน้ำเค็มที่ยาวที่สุดในไทย ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงามและหลากหลาย ซึ่งปัจจุบันถ้ำแห่งนี้ห้ามนักท่องเที่ยวไปแตะ จับ สัมผัส หินเหล่านั้นในถ้ำเด็ดขาด ปัจจุบันซากฟอสซิลที่ถูกพบเจอได้นำมาแสดงและเก็บรักษาไว้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องที่สนใจในฟอสซิลได้เข้ามาเรียนรู้ละเข้าชมฟอสซิลที่ถูกพบเจออีกด้วย

ทุกคนคงได้รับรู้ถึงเหตุผลที่สตูลได้รับการคัดเลือกและได้รับการยกย่องจากองค์กร Unesco แล้ว คงไม่แปลกใจแล้วใช่ไหมที่จังหวัดสตูลจะได้รับการยกย่องจากองค์ระดับโลก การค้นเจอฟอสซิลไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงทำให้การถูกยกย่องในครั้งนี้ไม่ใช่ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสตูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศไทยที่จังหวัดสตูลมีสถานที่ที่ได้รับการยกย่องไปไกลถึงระดับโลกเที่ยวไปทั่ว

You may also like

Leave a Comment