ท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่นาโกย่า (Nagoya) 

by thiaopaithua
0 comment

ญี่ปุ่น

เมืองนาโกย่า (Nagoya) ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ เป็นคล้ายทางผ่านและจุดพักก่อนไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวดัง ๆ ในเมืองใกล้เคียง มาดูกันเลยว่าเมืองนาโกย่า (Nagoya) ที่ประเทศญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวและประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอะไรบ้าง เที่ยวไปทั่ว

ประวัติและความเป็นมาของเมืองนาโกย่า (Nagoya) ที่ประเทศญี่ปุ่น 

นาโกย่า (Nagoya) ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิ (Aichi) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ (Chubu) และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น มีประวัติความเป็นมาเมื่อปี ค.ศ. 1610 ในยุคสมัยเอโดะ (Edo Period) เป็นช่วงที่ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle) ได้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรก โดยผู้ที่มีอิธิพลมากที่สุดในญี่ปุ่นโชกุนโตกุงาวะ อิเอะยาสุ (Tokugawa Ieyasu)

ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคการฟื้นฟูเมจิ (Meji Restoration) เมื่อปี ค.ศ. 1868 นาโกย่าก็เริ่มพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรม เมืองท่าและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ส่วนโบราณสถานต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกทำลายไปมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (World War 2 ปี ค.ศ. 1939 – 1945) ปัจจุบันหลงเหลือเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ที่เราเห็นเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นไปทางด้านนวัตกรรมกับเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งขอพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า (Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology) ที่จัดแสดงประวัติแรกเริ่มของธุรกิจโตโยต้า ก่อนจะกลายมาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองนาโกย่า (Nagoya) ที่ประเทศญี่ปุ่น 

Nagoya Castle (ปราสาทนาโกย่า)

เมื่อได้มาเยือนที่นี่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเป็นแลนด์มาร์ค ปราสาทนาโกย่าเป็นปราสาทสีขาวหลังคาสีเขียว สวยงาม โดดเด่นกลางเมือง ความงดงามของสถาปัตยกรรม ศิลปะและประวัติศาสตร์ ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ที่สำคัญยังเป็นปราสาทแห่งแรกที่ของญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติ ในช่วงที่มีดอกซากุระที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมความสวยงามในนาโกย่า 

Oasis 21

สถานที่ท่องเที่ยวเป็นศูนย์การค้าพื้นที่ของร้านค้าและร้านอาหารให้มาเดินช้อปปิ้งชื่อดังของนาโกย่า ที่มีสถาปัตยกรรมสุดล้ำคล้ายกับยานอวกาศ หลังคาออกแบบให้สามารถใส่น้ำลงไปได้เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศในช่วงหน้าร้อน อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวสวย ๆ ที่สามารถมองเห็นตัวเมืองและหอคอยนาโกย่า (Nagoya Tower) ที่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กัน

Osu Kannon Temple (วัดโอซุคันนง)

เป็นวัดพระพุทธศาสนา นิกายชินงอน ย้ายมาอยู่ที่เมืองนาโกย่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1612 มาจนถึงปัจจุบัน ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมของญี่ปุ่นหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า เป็นที่ตั้งของห้องสมุดชินปุกุจิ (Shinpukuji Library) ที่นี่รวบรวมหนังสือญี่ปุ่นโบราณกว่า 15,000 ไว้ เรียกว่าได้ว่าได้มาท่องเที่ยวกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุได้ในที่เดียว

ผู้สนับสนุนบทความ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment