พุกามดินแดนแห่งทะเลเจดีย์

by thiaopaithua
0 comment

ทะเลเจดีย์

พุกามดินแดนแห่งทะเลเจดีย์

พุกามเป็นได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลก ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 – 13 เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพุกาม อาณาจักรแห่งแรกของชาวพม่า ในช่วงรุ่งเรืองสูงสุดของอาณาจักรระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11- 13 มีวัดเจดีย์และอารามกว่า 10,000 แห่ง ถูกสร้างขึ้นบนที่ราบพุกามเพียงแห่งเดียว ซึ่งยังคงมีวัดและเจดีย์กว่า 2,200 แห่งที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความนี้ได้เลยค่ะ เที่ยวไปทั่ว

  1. พุกามตั้งอยู่อยู่ที่ไหน

ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ อยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 90 ไมล์ หรือ 145 กิโลเมตร ในประเทศพม่า พุกามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเก่า (เขตที่ตั้งอาณาจักรพุกาม) เขตเมืองใหม่ (เขตที่อยู่อาศัยปัจจุบัน) และญองอู้ (เขตพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจ) มีสนามบินชื่อสนามบินญองอู้เป็นสนามบินประจำเมือง รายได้หลักของเมืองคือการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนที่นี่เสมอทุกช่วงปี

  1. ที่มาของชื่อพุกามเป็นอย่างไร

ไม่แปลกเลยที่ได้ชื่อว่า เมืองแห่งทะเลเจดีย์หรือดินแดนแห่งเจดีย์ เพราะในช่วงรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายที่ถูกสร้างขึ้นบนที่ราบ เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ชเวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์องค์ใหญ่สุดจะเป็นที่กษัตริย์ทรงสร้าง และองค์ที่มีขนาดเล็กถัดมาเป็นการสร้างโดยเหล่าขุนนาง อำมาตย์ ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์ ที่สำคัญยังมีเจดีย์สำคัญ ๆ อีกหลายองค์และวัดสำคัญ ๆ อีกเช่น วัดดะมะยานจี้, ตะบิญญูพยา, เวซันดอ, อานานดาพะย่า, ตะเบียงนิว, วัดพะยาตองซู, วัดที่โลมี่นโล, เป็นต้น

  1. ความเป็นมาของเมืองพุกาม

พระเจ้าอโนรธา กษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์พุกาม ซึ่งสามารถรวบรวมดินแดนขนาดใหญ่ซึ่งกินพื้นที่ไปถึงบริเวณตอนกลางของประเทศพม่า และเมืองประเทศราชอื่น ๆ เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทั้งหมดได้สถาปนาขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ในสมัยนั้นมีความรุ่งเรืองของอาณาจักรพุกาม พุทธศาสนาในอาณาจักรแห่งนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่กัน เพราะพระเจ้าอโนรธาต้องการให้ชาวเมืองเลิกนับถือผีซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิม ให้หันมาศรัทธาในพระพุทธศาสนาแทนนำมาสู่ธรรมเนียมการสร้างเจดีย์จำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลและความศรัทธาของกษัตริย์พระองค์ต่าง ๆ ที่ขึ้นมาปกครองอาณาจักร

  1. เมื่ออาณาจักรพุกามล่มสลาย

ในปี พ.ศ. 1830 อาณาจักรพุกามถึงคราวล่มสลายลง เมื่อกุบไลข่าน จอมทัพแห่งมองโกลยกทัพมายึดครองอาณาจักรแห่งนี้ ส่งผลให้เจดีย์กว่า 10,000 องค์ที่สร้างขึ้นมาถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง หากรวมกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่แถบนั้น ทำให้ส่วนใหญ่พังทลายลงมาตามกาลเวลา แต่จำนวนเจดีย์กว่า 4,000 องค์ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็ยังคงทำให้พุกามเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงในระดับโลก

ผู้สนับสนุนบทความ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment