พระธาตุนาดูนศูนย์ร่วมพุทธศาสนิกชนชาวอีสาน

by thiaopaithua
0 comment

พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูนเมื่อปี พ.ศ. 2522 ที่บ้านนาดูน มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่า บริเวณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรื่องของนครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต โบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ค้นพบได้นำไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญยิ่งก็คือการพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 สมัยทวาราวดี นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปพระพิมพ์ลายหลายแบบจำนวนมาก ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุนาดูนที่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอีสานได้จากบทความนี้เลยค่ะ เที่ยวไปทั่ว

ที่ตั้งของพระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูนตั้งอยู่ที่ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวอีสาน เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเรียกขานว่าเป็น “พุทธมณฑลแห่งอีสาน” รอบองค์พระธาตุมีบริเวณกว้างขวางจัดแต่งเป็นสวนรุกชาติ ปลูกต้นไม้ในพุทธประวัตินับเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาคู่บ้านคู่เมืองของชาวอีสานในจังหวัดมหาสารคาม รูปลักษณะพระธาตุนาดูนจำลองแบบจากสถูปสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฐานประยุกต์แบบศิลปะทวาราวดี ฐานกว้าง 35.70 * 35.70 เมตร มีความสูงจากฐานถึงยอด 50.50 เมตร ฐานรากและโครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ผนังภายนอกพระธาตุส่วนใหญ่ทำด้วยหินล้างเบอร์ 4 บางแห่งฉาบปูนเรียบสีขาวมีลวดลายลวดบัวเสาบัวต่าง ๆ จำลองแบบพระเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ที่ขุดพบมาประดิษฐานพระธาตุจำนวน 32 รูป และมีมารแบกปั้นเป็นแบบนูนสูงประดับที่ฐานจำนวน 40 ตัว ตัวองค์พระธาตุจะแบ่งออกเป็น 16 ชั้น มีลักษณะการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดภายในโปร่ง

อาคารเสนาสนะของพระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูนมีสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบทำด้วยทองสำริด แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ค่ะ

1. ตัวสถูปหรือองค์ระฆังของพระธาตุ แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตัวสถูปเป็นส่วนที่บรรจุ พระอังคาร (ขี้เถ้า) เทียนดอกไม้ และตอนคอสถูปเป็นส่วนที่บรรจุผอบพระบรมสารีริกธาตุ โดยผอบจะบรรจุพร้อมกัน 3 ชั้นคือ ผอบทองคำ จะซ้อนอยู่ในผอบเงิน ผอบเงินจะซ้อนอยู่ในผอบทองสำริด ทุกผอบมีฝาปิดมิดชิด ภายในผอบทองคำมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ 1 องค์ มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่นขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหักครึ่ง หล่อเลี้ยงไว้ด้วยน้ำมันจันทน์เมื่อเปิดออกมาจะมีกลิ่นหอมมาก

2. ส่วนยอดของพระธาตุทำด้วยทองสำริดกลมตัน ทำเป็นปล้องไฉนลูกแก้วและปลียอด ตอนต้นทำเป็นเกลียวสามารถปิดประกอบกับส่วนตัวองค์สถูปได้พอดี

หากได้มาจังหวัดมหาสารคามต้องเดินทางมาสักการะพระธาตุนาดูนเพื่อเพิ่มพูนบารมี พระธาตุนาดูนเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดและชาวอีสาน เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าที่บ่งบอกถึงอารยธรรมของนครจำปาศรีในอดีต เดินทางสะดวก มีร้านค้า ห้องน้ำที่เพียงพอและที่จอดรถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

ขอขอบคุณ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment