วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม

by thiaopaithua
0 comment

พระธาตุพนม

ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสานวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร หรือพระธาตุพนม นับว่าเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสานเลย พระบรมธาตุนี้เป็นเหมือนเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาตั้งแต่ยุคก่อน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 8 ในยุคที่อาณาจักรศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่บนภูกำพร้าริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นสถานที่ที่พุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่อีกด้วยค่ะ บทความติดตามได้ใน เที่ยวไปทั่ว

ประวัติวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมคือ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารปัจจุบันมีพระเทพวรมุนีเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม องค์พระธาตุพนมนั้น ได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายต่อหลายครั้ง จนกระทั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2518 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้พังทลายลงมา เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุ และภัยพิบัติจากการฝนตกพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวันชาวบ้านเลยได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เลยได้มีการก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่โดยสร้างครอบฐานพระธาตุองค์เดิม นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้วก็ยังมีสิ่งของมีค่าอื่น ๆ มากมายนับหมื่นชิ้นเช่นกันค่ะ

ลักษณะของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารมีลักษณะของตัวพระธาตุจะเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ มีลวดลายสลักลงบนแผ่นอิฐ มีฐานกว้างด้านละ 12 เมตร สูง 53 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม บนยอดพระธาตุจะเป็นฉัตรทองคำที่มีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม และมีพลอยประดับอย่างงดงาม ที่สำคัญพระธาตุพนมยังเป็นพระธาตุประจำวันของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อีกด้วย และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกเช่นกัน 

ความเชื่อที่มีต่อวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ชาวบ้านเล่าว่ากันว่าใครที่ได้ไปกราบนมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และผู้คนจะให้ความเคารพนับถือ โดยทุกวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี จะมีการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ด้วย คนเกิดปีวอกและคนเกิดวันอาทิตย์ต้องห้ามพลาดที่จะไปสักการะเลยนะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่ได้เกิดตามปีและวันดังกล่าวก็ไปกราบสักการะวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตได้เหมือนกันค่ะ

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารศาสนสถานของจังหวัดนครพนม นอกจากจะเป็นสถานที่เอาไว้มากราบนมัสการไหว้พระขอพรแล้ว ภายในวัด ยังสะอาด ต้นไม้และสวนตกแต่งสวยงาม สถานที่ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และพื้นที่กว้างขวางรองรับประชาชนมาท่องเที่ยวได้จำนวนมาก

ผู้สนับสนุนบทความ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment