พาเที่ยวลาวชวนเช็คอิน

by thiaopaithua
0 comment

ลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ ลาว เป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับไทย ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ ที่สำคัญตอนนี้ที่ลาวก็มีรถไฟความเร็วสูงลาว จีน ง่ายและสะดวกต่อการเดินทางมากขึ้น ไปดูกันเลยว่ามีที่สถานที่ท่องเที่ยวไหนบ้าง เที่ยวไปทั่ว

ชวนเช็คอินที่ลาว

สี่พันดอน (Si Phan Don) ตอนใต้ของลาว

ในภาษาลาวแปลว่า สี่พันเกาะ ที่นี่เป็นหมู่เกาะซึ่งตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศลาว ก่อนที่จะไหลเข้าเขตประเทศกัมพูชา ค่อนข้างมีความเป็นชนบท ธรรมชาติและสวยงาม การมาท่องเที่ยวที่นี่มีอยู่ 3 แห่ง คือ ดอนคง ดอนคอนและดอนเดด เกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดก็คือ เกาะดอนคอน เพราะมีน้ำตกหลี่ผี เป็นสายน้ำโขงที่ไหลผ่านเนินโขดหินด้วยความแรงจนเกิดเป็นละอองสีขาว สวยงามอลังการ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเที่ยวชมคือ ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม เนื่องจากจะเห็นสายน้ำจำนวนมากที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินที่สวยงาม

ทุ่งไหหิน (Plain of Jars) เชียงขวาง

ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศลาวมีความน่าอัศจรรย์คือ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในการศึกษายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้เห็นหินก้อนใหญ่มากมายที่มีรูปทรงเป็นไหนับพันวางตั้งเรียงรายอยู่ หินเหล่านี้มีอายุระหว่าง 2,500 – 3,000 ปี จะปรากฏเป็นกลุ่ม ๆ ตลอดแนวเขาและอยู่ล้อมรอบหุบเขาสูงกระจัดกระจายไปทั่ว และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดย UNESCO เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562

หอพระบาง (Haw Pha Bang) หลวงพระบาง

ปัจจุบันนี้พระราชวังหลวงพระบางเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (Museum Luang Prabang) และสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ตั้งอยู่ในบริเวณของ พระราชวังหลวงพระบาง (Royal Palace) ในเมืองหลวงพระบาง ภายในประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวลาวสักการบูชาพระบาง

พระธาตุหลวง (Pha That Luang) เวียงจันทน์

มีชื่ออีกว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดในประเทศลาว เพราะตามประวัติศาสตร์พระธาตุหลวงถูกสร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ เจ้าเหนือหัวผู้ครองนครเวียงจันทน์พระองค์แรก ลักษณะขององค์พระธาตุเป็นสีทอง มีความสูง 45 เมตร รูปลักษณะคล้ายดอกบัวตูม ช่วงกลางวันเวลาโดนแสงแดดกระทบจะสวยงามมาก ๆ และพระธาตุแห่งนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา 

ถ้ำจัง (Jang Cave) วังเวียง

เป็นที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของวังเวียง ด้านในเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ในอดีตเคยเป็นที่หลบภัยสงครามของชาวบ้าน เมื่อสงครามสงบลงชาวบ้านจึงได้กลับออกมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ในเมืองวังเวียง ภายในถ้ำแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน มีทั้งห้องโถงใหญ่และทางเดินแคบ ๆ เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย ให้เราเดินเที่ยวชมได้รอบถ้ำอากาศภายในถ้ำเย็นสบาย มีการติดไฟหลากสีไว้เพื่อความสว่างสวยงามของถ้ำ

ประตูชัย (Patuxay Monument) หรือ ปะตูไซ เวียงจันทน์

เป็นอนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงวีรชนผู้ร่วมรบในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่กรุงเวียงจันทน์ สร้างขึ้นในระหว่างช่วงปี พ.ศ.2500 – 2511 เมื่อมาท่องเที่ยวเช็คอินที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของการมาเที่ยวเวียงจันทน์นั่นเอง

ขอขอบคุณ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment