วัดภูพร้าว หนึ่งในสถาปัตยกรรมผสมผสานไทยลาว

by thiaopaithua
0 comment

ไทยลาว

วัดภูพร้าว หนึ่งในสถาปัตยกรรมผสมผสานไทยลาว

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน้าผาสูง ในอดีตเป็นวัดป่า ไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ จนกระทั่งพระอาจารย์บุญมากฐิติปัญโญ เดินทางจากประเทศลาวมาปักกลดในบริเวณนี้และสร้างวัดขึ้นมาชื่อว่าวัดภูพร้าว แต่ได้เดินทางกลับไปยังประเทศลาวเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในเวลาต่อมา วัดแห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้งร้าง ในปัจจุบันวัดถูกบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ ใช้ชื่อว่าวัดสิรินธรวราราม

การเดินทางไปยังวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวแห่งนี้สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยใช้เส้นทางงเดียวกับด่านช่องเม็ก ห่างจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี 90 กิโลเมตร

วัดภูพร้าว ที่มีเสน่ห์ศิลปะ ไทย-ลาว

จุดเด่นของวัดภูพร้าวคืออุโสถที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะไทย ลาว และล้านนาเข้าด้วยกัน และเรืองแสงในยามค่ำคืน อีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่เป็นหน้าผาสูง จึงเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของจังหวัดอุบลราชธานี

เสาแต่ละต้นลงลวดลายด้วยมือ รอบนอกของลายเป็นดอกบัวและสัตว์ทั้ต่าง ๆ ตามคติบัว 4 เหล่า จุตประสงค์การทำพุทธศิลป์ คือ นำเสนอศิลปะที่เกิดขึ้นจากความสงบ งานแต่ละชิ้นต้องคิดที่ละเอียดประณีต อย่างการจำลอง้วัดเป็นเขาพระสุเมรุ  ตรงกลางของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของพระประธาน แต่เดิมที่คล้ายกับพระพุทธชินราช ในจังหวัดพิษณุโลก แต่มีการนำส่วนรัศมีออกไป เพื่อให้กลมกลืนกันยิ่งขึ้น พร้อมกับได้ทำฉากหลังเป็นต้นโพธิ์ โดยด้านบนติดด้วยแผ่นทอง

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวได้รับความนิยมจากนั่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทำให้กลับมาเป็นที่กล่าวถึงอีกครั้งหลากจากที่เคยปล่อยทิ้งร้าง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนและแวะไปชื่นชมความงามของสถานที่นั้น ติดตามบทความที่ เที่ยวไปทั่ว

บทความในครั้งนี้ขอขอบคุณ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment