อินส์บรุค (Innsbruck) หัวใจของเทือกเขาแอลป์

by thiaopaithua
0 comment

อินส์บรุค

อินส์บรุค (Innsbruck) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มอินน์ (Inn Valley) ทางตะวันตกของประเทศ เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล (Tyrol) เมืองเล็ก ๆ ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมสวยงามที่นี่มีทิวทัศน์ที่สวยงามาก อากาศดี จนได้รับการขนานนามว่า Capital of Alps บ้านเมืองที่นี่จะมีสีสันสดใสสะดุดตาเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบ ตลอดสองข้างทางก็มีร้านค้า ร้านอาหารให้ทุกท่านเลือกชมและเลือกชิม และบริเวณด้านบนของภูเขาเมืองอินส์บรุคจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี บทความมากมายใน เที่ยวไปทั่ว

อินส์บรุค (Innsbruck) มีความหมายว่าอย่างไร

คำว่า บรุค Bruck มีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมัน แปล Bridge ส่วนคำว่า Inns ก็หมายถึงชื่อแม่น้ำอินส์ รวมแล้ว Innsbruck หมายความว่า Bridge over the Inn แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอินส์

สถานที่ท่องเที่ยวในอินส์บรุค (Innsbruck)

1. Triumphal arch 

เป็นประตูชัยหลักทางเข้าเมืองของ Innsbruck ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองตามความเชื่อว่าจะเป็นประตู ที่ให้กษัตริย์ Francis I Stephen สามารถเดินทางผ่านไปสู่สวรรค์ได้ ถูกสร้างขึ้นโดยพระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงศตวรรษที่ 18 เพื่อระลึกถึงพระสวามี Francis I Stephen ที่เสียชีวิตไปอย่างกะทันหัน หลังจากงานเฉลิมฉลองการแต่งงานของพระโอรสเพียงไม่กี่วัน

2. The Golden Roof Museum

สำหรับหลังคาทองคำนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค (Innsbruck)  ตั้งอยู่ในเขต Old Town สร้างในศตวรรษที่ 15 จุดสำคัญอยู่ที่ส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงตกแต่งด้วยทองคำแท้ จำนวน 2,738 แผ่น สวยงามแปลกตา ที่สำคัญนั้นมีมูลค่าสูงจนไม่สามารถประเมินค่าได้ อาคารสไตล์โกธิคผสมบาโรคนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองการอภิเษกสมรสครั้งที่ 2 ของจักรพรรดิแมกมิเลียนที่ 1 ในอดีตจะทรงประทับที่ระเบียง เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรม และเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสด้านล่าง

3. City Tower

เป็นหอคอยเก่าแก่อายุมากกว่า 450 ปี มีความสูง 31 เมตร เป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในเมือง โดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันได 133 ขั้น เพื่อชมวิวมุมสูงอันสวยงามของเมืองได้ และที่สำคัญนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมือง Innsbruck 

4. Anna Saule

เป็นเสาสถาปัตยกรรมงดงามสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาว Tyrol บนถนนมาเรียเทเรเซียน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการป้องกันการรุกรานของบาวาเรียในปี 1703 มีแนวเทือกเขาแอลป์สูงเป็นฉากหลังอันสวยงาม บนยอดเสามีรูปปั้นเซ็นต์แอนประดิษฐานหันหน้าไปทางทิศเหนือ ที่นี่จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูป

5. Inn River

ที่นี่เป็นจุดแลนด์มาร์คห้ามพลาดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งของอินส์บรุค (Innsbruck) จะได้สัมผัสความงดงามของทัศนียภาพ บนทางเดินชมวิวเลียบแม่น้ำอินส์ แม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านอาคารตึกเก่าหลากสี กลุ่มอาคารเก่าสีพาสเทลที่ตั้งอยู่เรียงกันริมแม่น้ำ มีวิวเทือกเขาแอลป์เป็นฉากตระการตา

ขอขอบคุณ ล็อตโต้สด

You may also like

Leave a Comment